preskoči na sadržaj
Vijesti

POZIV NA RAZGOVOR


OSNOVNA ŠKOLA  BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:238/14-46-20-01-06

 

Kloštar Ivanić, 10.ožujka 2020. godine

  

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 25.veljače 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole braće Radića, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ za radno mjesto učitelja/ice  FIZIKE,  na neodređeno nepuno radno vrijeme 27 sati tjedno, objavljuje

                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

                                     

 

 

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

                             održat će dana 11.ožujka 2020. godine s početkom u  13.30 sati,

                              u Osnovnoj školi  braće Radića, u  Kloštar Ivaniću

 

 

Redni broj

Prezime i ime  kandidata

1.

Stipe Šarić

2.

 

 

 

 

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

     Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 10.03.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole_braće Radića ; www. os-brace- radica- klostarivanic.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA “.

 

 

                                             POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:238/14-46-20-01-05

 

Kloštar Ivanić, 10.ožujka 2020. godine

  

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 25.veljače 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole braće Radića, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ za radno mjesto KUHARA/ICE određeno puno radno vrijeme objavljuje

                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

                                     

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

                             održat će dana 11.ožujka 2020. godine s početkom u  14.00 sati,

                              u Osnovnoj školi  braće Radića, u  Kloštar Ivaniću

 

Redni broj

Prezime i ime  kandidata

1.

Đurđica Pavanić

2.

Sandra Dukarić Beus

3.

 

 

 

 

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

     Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 10.03.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole_braće Radića ; www. os-brace- radica- klostarivanic.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA “.

 

 

                                                        

 

 

                                     POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE  KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:238/14-46-20-01-07

 

Kloštar Ivanić, 10.ožujka 2020. godine

  

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 25.veljače 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole braće Radića, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ za radno mjesto DOMAR-LOŽAČ određeno puno radno vrijeme objavljuje

                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

                                     

 

 

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

                             održat će dana 11.ožujka 2020. godine s početkom u  14.00 sati,

                              u Osnovnoj školi  braće Radića, u  Kloštar Ivaniću

 

REDNI BROJ

PREZIME I IME  KANDIDATA

1.

Tihomir Buković

 

 

  

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

     Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 10.03.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole_braće Radića ; www. os-brace- radica- klostarivanic.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA “.

 

 

                                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA  BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ

KLASA:112-01/20-01/01

URBROJ:238/14-46-20-01-08

 

Kloštar Ivanić, 10.ožujka 2020. godine

 

   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 25.veljače 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole braće Radića, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrika „NATJEČAJI“ za radno mjesto RAZREDNE NASTAVE / zamjena za bolovanje/ na određeno puno radno vrijeme objavljuje/ zamjena za mandat ravnateljice

                                                                        

                                               POZIV NA RAZGOVOR

                                     

 Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

                             održat će dana 11.ožujka 2020. godine s početkom u  13.30 sati,

                              u Osnovnoj školi  braće Radića, u  Kloštar Ivaniću

 

REDNI BROJ

PREZIME I IME  KANDIDATA

1.

Ivana Ivančić

2.

Dajana Dešić

3.

Božica Poloucki

4.

Ivana Pilčik

5.

Marija Petračić

6.

Hrvoje Pepelko

7.

Mateja Badenić

 

 

  

Ako kandidatkinja  koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom/kinjom  natječaja.

     Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Poziv na razgovor  objavljen  je dana 10.03.2020. na mrežnoj stranici Osnovne škole_braće Radića ; www. os-brace- radica- klostarivanic.skole.hr  u rubrici pod nazivom  „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR I RANG LISTA “.

 

 

                                            POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE  KANDIDATAPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Sergej Pavlek   datum: 11. 3. 2020.

Kalendar rada

Novi kalendar školske godine s izmijenjenim praznicima


BRINI O SEBI

E-DNEVNIK


ŠKOLA ZA ŽIVOT!


Obrazovanje

 

 


Sigurnost na internetu


Red Button

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

 


Stručni skupovi


Korisne poveznice


Časopisi

preskoči na navigaciju