preskoèi na sadrŸaj
Foto-galerija

Album: ©kolsko i źupanijsko natjecanje LIK 2017.

[1]
Prezentacija
1.A, Karla Dramac, 8.A, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1.A, Ka...
Preuzmi sliku
1.A, Katarina „krivanek, 7.C, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1.A, Ka...
Preuzmi sliku
1A, Ana Vinković, 8.C, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Ana...
Preuzmi sliku
1A, Anja Slunjski, 8.B, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Anj...
Preuzmi sliku
1A, Antonia Jerković, 8.A, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Ant...
Preuzmi sliku
1A, Dorian Piljek, 8.B., O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Dor...
Preuzmi sliku
1A, Ivor Levar, 8.C, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Ivo...
Preuzmi sliku
1A, Marija Suțac, 8.B, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Mar...
Preuzmi sliku
1A, Natali Brcko, 7.A, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Nat...
Preuzmi sliku
1A, Nika Cvitković, 7.A, O” Braće Radića, Kloțtar Ivanić
1A, Nik...
Preuzmi sliku[1]


Kalendar rada

Obrazovanje

 

 


Sigurnost na internetu


Red Button

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omoguæuje prijavljivanje: sadrŸaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na razlièite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

 


Struèni skupovi


Korisne poveznice


Èasopisi

preskoèi na navigaciju