preskoči na sadržaj
Natječaji!

ODLUKA I NATJEČAJ

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

U Kloštar Ivaniću 21.2. 2018. godine

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12.,86./12., 94./13. 152./14., i 07./17. ravnateljica Osnovne škole braće Radića Kloštar Ivanić, Tatjana Bakarić, donijela je    

                                               O D L U K U

                            O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG      

                                           JEZIKA m/ž                                                                                             

                                                       I.

Raspisuje se natječaj za:

 

  1. Učitelja/icu hrvatskog jezika na puno radno vrijeme, određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/ – 1 izvršitelj/ica

 

  1.  

Za učitelja/icu hrvatskog jezika može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete sukladno općim propisima o radu, te prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08./, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,94./13.,152./14., i 07./17.

 

 

 

  1.  

 

  1.  

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivanić Grad te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

  1.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

  •  
  •  

/Tatjana Bakarić/

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       -2-

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20                                             -3-

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Matični broj škole: 3102033

OIB: 17958386273

U Kloštar Ivaniću 21. 2. 2018. godine

                                                                       Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                           Ispostava Ivanić Grad

Ovime vas molimo da na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda dana 22. veljače 2018. godine objavite natječaj:

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08/, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14., i 17./07./ Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20, raspisuje

                                               NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO:

  1. Učitelja/icu hrvatskog jezika/m/ž/ na puno radno vrijeme, određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima Zakona o radu i prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14 i 17./07./. i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu/N.N. 47./96 I 56./01.

Rok za podnošenje prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja neposredno ili poštom u roku 8/osam/ dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Ivanić Grad.

Prijave s potrebnom dokumentacijom/životopis, diploma/preslik/,domovnica/preslik/, uvjerenje o nekažnjavanju, kopija/ne starije od 6 mjeseci/,rodni list, dokaz o ostvarenom stažu/potvrda HZMO/ dostaviti na adresu škole. Original dokumentaciju kandidat/kinja koji/a će biti zaposlen/a po natječaju dužna je dostaviti u tajništvo Škole.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Za kandidate/kinje koje ostvaruju prednost prema pravima branitelja upućujemo na poveznicu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

      Rok stupanja na rad za učitelja/icu hrvatskog jezika  /zamjena za bolovanje/- 16.3.2018. godine

Objava na Web stranici HZZ – 21.2. 2018. godine

Objava na Web stranici škole – 21.2. 2018. godine

Objava na oglasnoj ploči škole – 21.2. 2018. godine

                                                                       Ravnateljica škole:

                                                                      ______________________

                                                                            /Tatjana Bakarić/

KLASA: 602-01/18-01/02

URBROJ: 238/14-46-18-02-03              -4-
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Sergej Pavlek   datum: 21. 2. 2018.

VREMENIK

Kalendar rada


Obrazovanje

 

 


Sigurnost na internetu


Red Button

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

 


Stručni skupovi


Korisne poveznice


Časopisi

preskoči na navigaciju